Program

Ledningsgrupper

Vi erbjuder skräddarsydda ledningsutvecklingsprogram, STRATEGISKA AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM, en kreativ blandning av individuella och gruppinsatser, för företag som vill se sina ledare och nyckelpersoner utvecklas och samtidigt skapa tillväxt i företagets affärer.

Dessa förutsätter att uppdragsgivaren, gärna VD, är en person som förstår vikten av att utveckla och stödja människor och som vill att en värderingsstyrd företagskultur skall gå hand i hand med ekonomiskt och affärsmässig tillväxt.

Ett bra sätt att prova på detta upplägg är att starta med en inspirationsdag med syfte att låta ledningsgruppen känna på arbetssättet och stämma av beredskapen i gruppen för en snabb utveckling.

Programansvarig

Kontakta oss
anna-1

Anna Eliasson Lundquist

Se flera program

Välj det program som talar till dig av det vi erbjuder:

Norrsken
arrow-left icon
arrow-right icon

"

Eva Nordenhök

AFFÄRSCOACH, KVINNOKOMPETENSEN

"En ledare är intresserad av och engagerad i sina medarbetare och deras ständiga utveckling. Varje medarbetare förtjänar att göra ett bra jobb samt att ha visioner om sin egen framtid. Ledaren skapar förutsättningar för detta genom uppmuntran och ge stöd samt att ombesörja att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper för arbetsuppgiften samt att gradvis få större utmaningar."

profil ikon

"

Eva Kimborn Heivert

Business Unit Leader Sweden, Circle K

”STRATEGISKA AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM för ledningsgrupper med fokus på individen är ett måste för att hantera dagens krav och utmanande affärsklimat.
Traditionella ledarskapsutbildningar som tar sikte på en mer teoretisk utbildning räcker inte.
Man måste gå in och arbeta med själen, med individen, på riktigt. Att man går in som en person och kommer ut som bättre och mer medveten version av sig själv. Det är då de verkliga resultaten kommer - för både organisationen och för individen.”

profil ikon

"

Anna Eliasson Lundquist

VD och Affärscoach, Kvinnokompetensen

"I tider av kaos behövs tillit och förhöjd medvetenhet. Båda dessa förmågor utvecklas genom att människan klart ser sina egna drivkrafter genom tillit till sig själv och sitt högre livssyfte. En djup process där människan behöver stöd och kan komma ut som föredöme för andra"

profil ikon

close icon Stäng
nlightz

Intresseanmälan

Ledningsgruppsutveckling