iStock-991852202

Vår eldsjäl...

anna

Anna Eliasson Lundquist, grundare

Annas biografi:
Anna har ett tidigt engagemang i familjens affärsverksamhet i livsmedelsbranschen och en utbildning inom företagsekonomi med sig i bagaget. Som barn fick hon affärsintresset med bröstmjölken och som 20-åring drev hon i flera år flera livsmedelsbutiker innan hon förstod att det var nödvändigt att slå sig fri från faderns påverkan och skaffa sig en egen plattform.

Att skaffa sig utmanande erfarenheter har alltid varit Annas signum, vare sig det handlat om att utmanas av avskaffandet av arbetstidsregleringslagen, teknikutveckling från mekanik till elektronik, från papperssedlar till kortautomatik, från mansdominerat till att lyfta fram kvinnors ledarskap och affärssmartness och framförallt i Kvinnokompetensen AB, utmaningen i att förstå vad en människa egentligen ÄR och hur hen skall kunna ta vara på sin stora potential!

Anna har alltså drivit olika verksamheter i diametralt olika branscher under 40 år. 1975 sålde hon ett av sina bolag till ett spelföretag och fick där lärdomen att som ensam kvinna i nyckelfunktion handskas med 200 unga spelglada män. Det slutade med att Anna blev bäst på att spela flipperspel för det var enda sättet att sätta sig i respekt!

iStock-1137590288

Starten av Kvinnokompetensen

1987 startades Kvinnokompetensen med en dåvarande kollega Monica Renstig och var då det första headhunting/rekryteringsbolaget för kvinnliga chefer på marknaden. Den envisa myten om att kvinnor “inte vill” ha makt och ansvar slogs hål på direkt när 3000 kvinnliga ledarprofiler anmälde sig till Kvinnokompetensens Profilbank.

Anna tog över verksamheten själv efter några år och en unik metodik för att kvalitetssäkra kvinnor till mansdominerade branscher i rekryteringssituationer utvecklades och har applicerats i bolagets verksamhet nu i 25 år. Åren med dessa kvinnliga ledarprofiler har visat hur kvalitetsmedvetna och villiga de är att ta de utmaningar som erbjuds, om det så är chefsbefattningar och/eller styrelseuppdrag.

1995-1998 var rekryteringsverksamheten på topp. Det var bl.a under IT-haussen och “männen hade helt sonika tagit slut”. Alla storbolag ville göra rätt för sig och anammade Kvinnokompetensens idé om att “Blandat är bäst”. 1997 nåddes en peak i svenskt näringsliv på 37 % kvinnor i mellanchefsgruppen och då hade Kvinnokompetensen arbetat för de flesta storbolag i Sverige!

2002 lade Kvinnokompetensen om fokus till att låta kvinnor skräddarsy och skapa sin egen karriär utan att vara alltför beroende av manliga chefers bedömningar. Så föddes “Potentialutvecklingsprogram,” skräddarsydda coachingprogram med både bredd och djup, som idag är Kvinnokompetensens primära affärsidé och som de senaste åren även har fångat många manliga chefer som är förutseende nog att förstå att det gäller att ligga i framkant , både med sin egen utveckling och i att kunna hantera kvinnor & mångfald på frammarsch.

Med en unik metodik och ett nätverk av proffscoacher inom olika områden och branscher coachas VD-ar och nyckelspelare. I dagsläget har Anna med kollegor under åren ägnat mer än 10 000 coachingtimmar åt det de stimuleras allra mest av; att upptäcka och utforska den inre människans drivkrafter. När dessa matchas mot de yttre drivkrafterna i omvärlden skapas mycket framgångsrika och bestående resultat för individ och företag.

Under de senaste 10 år har Anna vidare haft förmånen att arbeta för EU-Kommissionens olika direktorat i Bryssel med ett eget designat träningsprogram Unlocking hidden potential för kvinnliga chefer i kommissionen. Mycket uppskattat och stimulerande projekt som gett Anna insikter i hur man skapar framgångar hos många kulturer på samma gång. Framgångar för kvinnor i världen bygger på att de skaffar sig en god självkännedom och odlar sitt systerskap. Annas digra erfarenheter från business, organisations-utveckling, affärsverksamheter och coaching kommer alla till sin rätt i detta sammanhang.