FRÖET SATTES 1987...

Kvinnokompetensen, AB, är ett privatägt bolag med Anna Eliasson Lundquist som grundare. Vi har i mer än 25 år arbetat för att stärka tillväxtkraften i näringsliv och samhälle.
Vi har byggt vår Profilbank på ca 3000 kvinnliga ledar-och styrelseprofiler med syfte att stärka kvinnors ledarskap, samsyn och initiativförmåga och genom detta bidragit till att öka efterfrågan på kvinnor i maktställning.  Under senare år har vi även sett att män som utvecklar hela sin potential starkt bidrar till att även kvinnors attraktivitet ökar. 

Våra skräddarsydda potentialutvecklingsprogram genomförs i ett starkt sammanhållet nätverk av expertprofiler som var och en bidrar med sin förmåga till respektive uppdrag. Vår vision och ledstjärna, Blandat är bäst! kännetecknar sammansättningen av våra program. 


Vill du veta mer om Anna och hennes bakgrund Läs mer
Några röster från vårt expertnätverk Läs mer