Blandat är bäst för bättre affärer,
     ATT VÄXA SOM MÄNNISKA OCH LEDARE

Vi får män och kvinnor att ta tillvara sina möjligheter genom att växa hela sin personliga potential. Att upptäcka och utveckla sin egen kraft som människa och att utnyttja hela sin personliga kapacitet till förmån för sin egen utveckling likaväl som för den organisation där man är verksam.Och det gäller hela människan. Intellekt och själ. Det yttre såväl som det inre.

Vi utvecklar SMARTA affärskvinnor...och affärssmarta MÄN

Vi har sedan mer än 25 år specialiserat oss på skräddarsydd chefs-och karriärutveckling för kvinnor. Med okonventionella metoder frigör vi den personliga energi som finns hos alla och utvecklar affärs- och ledarskapspotentialen hos kvinnor och, sedan ett antal år, även hos män. Inom vårt eget ramverk anpassar vi träningsprogrammen helt till den person som vi tar ansvar för. Alla är olika och behöver utveckla olika sidor hos sig själva.

 

 

 

Man måste gå in och arbeta med människans själ!
— Eva Kimborn Heivert, Marknadsdirektör Circle K Sverige