TAKE THE LEAD 

Diplomerade Take the Leadare, s.k musquets, från vänster: Maria Isaksson, Sofie Jonsson, Mirjam Grari, lilla Britta och Emelie Safrani.

Diplomerade Take the Leadare, s.k musquets, från vänster: Maria Isaksson, Sofie Jonsson, Mirjam Grari, lilla Britta och Emelie Safrani.

För unga ledare som vill ligga före!

Detta är ett program som lyfter fram din informella ledarkapacitet och som därmed gör att du tidigare i livet upptäcker och förstår att du har ledaregenskaper. Det ger därmed både dig och ditt företag ett försprång i utvecklingen.

Eftersom deltagarna är oerfarna ledare lägger vi fokus på:

  • Upptäckande, utforskande och utveckling av det personliga varumärket
    (vem är du, vem vill du vara, hur ser andra på dig)
  • Integration av det personliga ledarskapet
    (hur använder du dig själv i ledarskapet)
  • Skillnaden på det informella ledarskapet och det formella chefskapet
  • Värderingsstyrt ledarskap versus hierarkiskt styrt ledarskapLedaren på den inre scenen (hur känna igen och bemöta olika typer av chefer och ledare)
  • Feminina och maskulina aspekter på ledarskap
  • Retoriken i ledarskapet – den strategiska kommunikationen

Programmet är ett träningsprogram som delvis är individuellt och delvis är gruppbaserat. Programupplägget skräddarsys för 4 s.k Take the Leadare (kvinnor eller män eller blandad grupp). Ni bildar tillsammans ett team.Teamet förbereder diskussioner, presentationer och olika problemställningar inför varje träff för att få maximal nytta av diskussionen. En viktig del i arbetet är att få och ge konstruktiv kritik av teamet och av Kvinnokompetensens utvalda coacher för varje specifikt tillfälle. Detta leder till förbättringar som du självständigt arbetar vidare med i din personliga träning i vardagslivet.

Deltagandet i detta 8-månadersprogram sponsras av ditt företag med SEK 47 000 ex moms.
Du ansöker om deltagande och de krav du skall uppfylla för att bli antagen är att du ännu inte har en ledarposition och att du har ett starkt intresse och stor potential för ledarskap. Det du själv går in med är ditt personliga engagemang och din tid. Take the Lead bedrivs halvårsvis på kvällstid och programmet diplomeras som ledarutveckling efter genomfört program.

Gör en intresseanmälan nu!

Det här något annat än ett traditionellt ledarskapsprogram. Detta är en möjlighet att verkligen gå på djupet för att förstå sig själv och hur man uppfattas av andra. Jag har fått möjligheten att växa som person och ledare. Jag skulle vilja unna alla att få den här fantastiska möjligheten att gå Take the Lead och få en en skjuts i både sin personliga utveckling och karriär. Det är en oförglömlig resa. Tack för det här programmet, den personliga utvecklingen och verktygen för mitt och bolagets framtida utveckling!

— Hedvig Paradis, Head of Service Roadmap, Connected Services and Solutions, SCANIA
Det jag mest har förundrats över är hur ni tar till så ”annorlunda” metoder som man genast tror att man kan genomskåda, men gång på gång inser att jag måste vara väldigt ödmjuk när det kommer till hur väl jag känner mig själv. Det är med stor respekt för er verksamhet jag vill önska er ett stort lycka till med allt ert arbete! Och Tack! Tack för ett bra program, tack för personlig utveckling, tack för inspirationen, tack för motivationen och tack för alla bra råd, lärdomar och historier!
— Sara Hermansson, Female Leader Engineer
En stor fördel med en ledarskapsutveckling för unga är att de inte ser så många begränsningar. Det finns färre rädslor för det okända. Deras frågvishet är större. Personer med större erfarenhet frågar inte lika mycket. De är rädda för att göra bort sig eller verka okunniga.
— Jan Furuvald, Affärscoach, Kvinnokompetensen