REFERENSER

Vårt samarbete och Kvinnokompetensens förmåga att stimulera till reflektion kring egen utveckling fick mig att sätta ord på mina drivkrafter och mitt sätt att förhålla mig till omvärlden. Jag förstod på ett nytt sätt att värdesätta det inflytande jag fått med mig hemifrån från båda mina föräldrar och hur det i sin tur har lett mig framåt i en alldeles särskild rörelsekraft som jag är tacksam över att jag numera är mer tydligt medveten om.
— Åsa Webber, Sveriges biträdande ständiga Representant till EU och biträdande myndighetschef för Sveriges Representation till EU.
Jag uppskattar mest av allt att det alltid finns ett plan som är större än där jag själv befinner mig.
På det sättet får jag möjlighet att stretcha mitt tänkande och vidga mitt sätt att se på situationer och relationer och ta fram det bästa hos mig som ledare och människa.
Att dessutom ha mycket raka och utvecklande samtal är en klar bonus!
— Claes Meldgaard, VD Nilson Group/ Nilson Shoes
Traditionella ledarskapsutbildningar som tar sikte på en mer teoretisk och abstrakt utbildning räcker inte! Man måste gå in och arbeta med människans själ. Att man går in i ett utvecklingsarbete som en person och kommer ut som en annan. Det är då resultaten kommer för individen och för organisationen.
— Eva Kimborn Heivert, Sales & Market Director, Circle K Europe
Det har hänt såååå mycket! Jag vet nu varför jag agerat undflyende och onödigt accepterande i många affärskritiska situationer. Jag har förstått att lämna prestige och flyktbeteende och istället blivit mjukare och mer förstående i mitt ledarskap men samtidigt mycket kraftfullare och tydligare. För framtiden ser jag framförallt vikten av att arbeta med blandade arbetsgrupper för att skapa den där magiska teamkänslan som jag så hett önskar!
— Krister Sääv, Ägare/VD, Br&Sa International AB
Kvinnokompetensen har på ett flexibelt sätt anpassat programmet både för individsamtal och gruppsessioner varefter vi har växt som bolag och utifrån de behov som framkommit under arbetets gång. Vi har öppnat våra sinnen och reflekterat mer över oss själva som individer och hur vi påverkar andra och detta har underlättat vårt interna samarbete.
— Jonas Wohlin, VD & Ingrid Lekander, HR-chef, IVBAR AB
Jag har tagit med mig massor från Kvinnokompetensens ledarutvecklingsprogram;
Se de positiva sidorna så försvinner faktiskt de negativa! Hitta din personlighet och var den du ÄR till 100 %. Och sist men inte minst, lita på processen!
— Maria Fogelström Kylberg. Verksamhetschef, Stockholms Akademiska Forum