Kvk Badge Logotype For Real WoMen.jpg

VÅR VISION
 

Ett näringsliv fyllt av dynamik och innovationsförmåga är vår dröm!
För att åstadkomma detta krävs att krafter möts och mäter sig med varandra. Det betyder att kvinnor och män behöver stå starka i sig själva för att kunna utvecklas tillsammans.

Vi vet att kvinnor och män gör störst skillnad tillsammans och att olikheter berikar och att likheter förenar. Vår vision är att att kvinnor och män tillsammans skapar ett kreativt och dynamiskt arbetsliv som bidrar till lönsamhet och tillväxt i företag och samhälle.

Vårt motto – Blandat är bäst! är det som starkt bidragit till framgångar hos våra kunder. Blandade grupper av kvinnor och män ger dynamiska arbets- och affärsresultat och det är i detta sammanhang viktigt att fler kvinnor och män på ett optimalt sätt driver utvecklingen i denna riktning.

Vi arbetar "for Real WoMen" självständiga och modiga kvinnor och män som väsentligt bidrar till den dynamiska utvecklingen i näringslivet. Kvinnokompetensens fokus sen mer än 25 år tillbaka är att frigöra den slumrande personliga energin och kraftpotentialen hos kvinnor och numera även hos män. Vi ser vårt uppdrag som att utveckla och matcha chefers individuella potential och ledningsgruppers gruppotential för att stärka verksamhetens resultat och konkurrenskraft. Alla våra program följer vår unika metodik som syftar till att hård- och mjukvara i ledarskap och team skall vara i balans och samverka smidigt, effektivt och snabbt till förmån för företagets, och individens, affärsnytta.

Vill du veta mer, kontakta oss!