Röster från vårt expertnätverk

Möt några av våra affärscoacher och expertprofiler som arbetar i våra program för att du skall kunna fånga din potential!

CARIN FREDLUND

Varumärkesproffs och affärscoach

Öppna ditt hjärta för kunden!

Konkurrensen hårdnar, från alla håll och konsumenten har större makt än någonsin över varumärkesutvecklingen. Beröm och kritik sprids via sociala medier i realtid. Det räcker inte med att erbjuda varor och tjänster, till marknaden. Dagens konsumenter kräver mer av de företag, vars varumärken man ska välja.
Det blir allt viktigare att formulera och samlas kring en tydlig, gemensam värderingsgrund inom ett företag.
Och den måste bygga på äkta engagemang kopplat till den egna verksamheten. Inte på snömos som bara låter tjusigt på papper. En stark kultur ska kombineras med affärsmässighet och affärsförståelse. Det är företagets ägare och styrelse, som ska formulera vision och värderingar och VD:s uppgift att verkställa dem; samla styrkorna och förmedla varumärkesidén till alla medarbetare.  Dessa måste få rätt verktyg i form av gemensamma mål, instrument för uppföljning och mått för framgång. Inte bara för att förstå tanken, utan för att inse hur de själva är delaktiga i att strategin förverkligas och att affärsframgångar är förutsättningen för den trivsamma arbetsplats de längtar efter. Och då blir kundnytta viktigast – både som mål och redskap.

EVA NORDENHÖK

Chefs-och affärscoach

Ledarskap i kaos och kris?

Ideérna om hur ett idealiskt ledarskap skall vara förändras med tiden.För länge sedan handlade ledarskap om att vara auktoritär. Peka med hela handen och visa vem som bestämde, var tidens ideal.

Vissa tider har den karismatiske ledaren hyllats.
Många låter sig tjusas av personer med karisma och lyskraft som får människor att följa blint. Därefter har vi haft debatten kring om det går att lära sig att vara en ledare eller om ledaregenskapen är medfödd. Vissa tider har det varit lite fult att framstå som en ledare, och det var t.o.m svårt att rekrytera goda ledare. Men ledarskap är främst att kunna leda sig själv,

Kaos och svåra tider inbjuder gärna till en tillbakagång till det som kändes tryggt och vant, men ur kaoset växer troligen nya förutsättningar fram, något,som en ledare kan se som möjligheter att forma framtiden. Med dessa tankar i huvudet kan man reflektera över några av dagens ledare och ställa följande frågor: Finns det någon som idag formulerar framtiden och vågar gå före? Är det rätt medicin att hålla tillbaka och vänta ut krisen? Byta tidigare övertygad åsikt med hänvisning till majoritetens åsikt? Resignera och dra sig ur eller rakryggat fortsätta framåt? dvs. ta initiativ, vara uthållig, modig och disciplinerad samt att ha integritet och gott omdöme och god moral.
En god ledare har en vision och en vilja att förändra något som är otidsenligt och unket och kan måla upp en bild av framtiden och göra den begripligt och t.om önskvärd för andra. Hen kan dessutom hålla fast vid målet och samtidigt stå ut med ett visst mått av kaos. I allt förändringsarbete uppstår kaos, men andra måste kunna lita på sin ledare som inte sviker eller kryper undan. Ledarskap är att formulera framtiden och få andra att våga ta steg framåt och våga förändra och satsa på framtiden. Var finns modet hos våra ledare? Vem visar oss vägen framåt ? Eller är det nu äntligen dags att ta ledar-skapet själv och inte luta sig mot andra?

ANNIKA LIND (Bilden)

Expertcoach och västerländsk schaman

Kaos, naturkatastrofer, kriser, sjukdomar, utbrändhet och våld.

Vad är det som händer? Ser vi slutet eller början på något nytt Lyssna!, säger de gamla inkaidianerna. Var i tystnad och stillhet så att du kan höra dig själv, din själ och ditt inre. Det här är en tid när allt kommer att komma till ytan. Inget går längre att hoppa över. Allt ska fram så att det kan läkas. En sanningens tid. Det är dags att leva hel i dig själv. I din potential, i din essens och då kan du inte leva med halva sanningar.

Lyssna och följ din själs röst. Gråt, var med den känsla som finns i din kropp, acceptera det som är, förlåt dig själv och andra, var snäll emot dig själv. Det finns inga fel, bara dina egna rädslor. Krama dem och dig själv. Ta emot dig själv. Lämna ditt bagage, dina rädslor och ge dig själv en omstart. Att våga vara naken, kräver mod, att vara den man är avsedd att vara, kräver mod.
Att vara ledare kräver mod!